Category Archives: Publications

New Article on Financialization and the Pension System

My article “Financialisation and the Pension System: Lessons from the United States and the Netherlands” was recently published in the Journal of Modern European History (Vol. 15, No. 4). The article explores the financialisation of private pensions in the United States and the Netherlands. It proposes two distinct arguments. First, the article shows that both the American and the Dutch pension systems stand out internationally for their high degrees of capitalisation and the absence of substantive investment restrictions for pension funds. The article posits that both pension systems are highly financialised, yet the process of financialisation has proceeded along different historical paths and within different institutional contexts.

Second, the article maintains that the financialisation of pension systems is accompanied by its own political dynamics. In both political economies, different groups of actors (employers, labour unions, financial professionals) have made claims over the growing concentration of pension assets. Here, particular emphasis is given to the role of the state. It shows how since the mid-1970s, both American and Dutch pension funds have altered their investment strategies, abandoning public debt as the dominant investment category.

The article explains this change in terms of the rising popularity of modern portfolio theory and the immense growth of pension capital in need of new investment options. As austerity politics have made governments more dependent on financial markets, pension funds have become more assertive in leveraging their assets and demanding political reform which are in the interest of the financial industries. Financialisation has thus fundamentally altered the balance of power between the state and financial market actors.

Leave a comment

Filed under Financialization, Netherlands, Pension Funds, Publications, United States

Nog steeds een pensioenmirakel?

Hoe miraculeus is ons pensioenstelsel? Nieuw hoofdstuk verschenen in deze mooie bundel over het Nederlandse poldermodel in de 21e eeuw. Verkrijgbaar in druk via Amsterdam University Press of gratis te downloaden via www.oapen.org.

611478_cover

Leave a comment

Filed under Nederland Pensioenland, Publications

Nieuw boek over pensioen

Mijn nieuwe boek, met Sijbren Kuiper, over het Nederlandse pensioenstelsel verschijnt 15 september 2016 bij Amsterdam University Press.

Veel Nederlanders maken zich zorgen of zij later nog wel kunnen rekenen op een behoorlijk pensioen. Het antwoord op die vraag is helaas niet eenvoudig: de hoogte van het pensioen is afhankelijk van allerlei factoren, waaronder het overheidsbeleid, het overleg tussen sociale partners en de veranderingen op de financiële markten. Het pensioen is dan ook een uitermate complex onderwerp. Hoog tijd dus voor een overzichtelijke en toegankelijke uitleg!

Dit boekje beschrijft hoe de pensioenen in Nederland zijn geregeld en bespreekt de belangrijkste thema’s uit het huidige politieke debat over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. De auteurs bespreken het pensioen aan de hand van vragen waar iedereen mee zit:
– Hoe is mijn pensioen geregeld?
– Waar heb ik recht op?
– Tot welke leeftijd moet ik doorwerken?
– En mag ik zelf beslissen hoe mijn premie wordt belegd? 

Nederland Pensioenland

Leave a comment

Filed under Nederland Pensioenland, Publications